Falkon 2012 - Porn Parodie Star Trek - Karol 'biter' Micha?owski

Length: 49:41
Rating: 0 / 5 (out of 0 votes)

Porn Parodie Star Trek na tle innych pornparodii SF - kto to ogl?da iw jakim celu? Pornografia i Parodia. Dwa typy rozrywki towarzysz?ce cz?owiekowi ju? 25 w pierwszych niemal prahistorycznych kulturach. Postaramy si? zobaczy? jaki cel i efekt mia?o ich po??czenie. Jaki skutek odnios?o wmieszanie si? w to tematyki SF i Fantasy, i jak na tym tle wypadaj? parodie Star Trek.

Tags: